Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.4.09

GELLIMANWYDD, RHYDAMAN

Fel yr arfer ers sawl blwyddyn bellach Cwrdd teuluol oedd gennym ar fore Sul 1 Mawrth.Sara Mai Davies oedd yn ein harwain mewn gweddi i agor yr oedfa. Yna daeth Elan Daniels i gyflwyno emyn. Wedi'r cyhoeddiadau a'r casgliad Mari Llywelyn oedd yn ein harwain yn y Gwasanaeth. Cawsom ddeialog rhwng Dewi Sant ac un o'i ddilynwyr gan Harri Jones a Dafydd Llywelyn. Adroddodd Sara Mai Davies "Neges Dewi".Cyflwynodd Manon Daniels ddarlleniad o'r beibl, sef Mathew18: adnodau 1-6 ac 10-11. Yna gweddiodd Nia Rees ac Elan Daniels. Trystan Daniels rhoddodd yr emyn nesaf allan ac yna daeth y plant lleiaf sef Macy a Catrin ac adrodd "Dewi Sant".


Gadewch i ni gofio

Ein neges bob un,

A gwneud pethau bychain

A charu pob dyn.


Tro Hanna Williams oedd hi wedyn ac adroddodd "Salm y Genedl".Cawsom air gan y Gweinidog drwy ddefnyddio Cenninen fel arwydd i ddangos gwaith pobl yr eglwys.Cyn gweinyddu'r cymundeb rhoddodd Rhys Daniels emyn allan. Yn ystod y Cymundeb cafodd y Gweinidog y plant i gyd i fyny i'r sedd fawr ac esboniodd ystyr ac arwyddocad y bara a'r gwin iddynt.I gloi oedfa fendithiol dros ben cawsom ein harwain gan Nia Jeffers yn yr emyn "Dros Gymru'n Gwlad".Braf oedd gweld cymaint o blant a pobl ifanc yn y cwrdd. Yn wir dydwedodd ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees pa mor galonogol oedd gweld y pobl ifanc yn y gwasanaeth ac mai nhw yw'r dyfodol. Hefyd dywedodd Mr Rees mai'r her i ni gyd yw ceisio sicrhau bod pob gwasnaeth yn wasanaeth deuluol

No comments:

Help / Cymorth