Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.4.09

NODDFA GARNSWLLT

Diwrnod prysur iawn oedd Dydd Gwyl Dewi. Yn y bore cynhaliwyd Oedfa'r Bore gan aelodau'r Ysgol Sul. Diolch i'r arolygyddes Ruddwen Mainwaring am baratoi'r plant. Hyfryd oedd gweld y capel wedi ei addurno gyda blodau'r gwanwyn a hefyd y plant yn eu gwisgoedd Cymreig.
Yn y prynhawn aeth aelodau'r Ysgol Sul i ymweld a chartref Tegfan. Cafwyd croeso twymgalon yno. Gillian Tannock oedd wrth y piano a'r organ.
Aeth 16 o aelodau Noddfa i Tabernacl Llanelli i'r Gymanfa Ganu o dan ofal Catrin Hughes ar gyfer y rhaglen deledu Dechrau Canu Dechrau Canmol. Darlledwyd y rhaglen ar Nos Sul 19 Ebrill a 28 Mehefin
.

No comments:

Help / Cymorth