Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.4.09

OEDFA GWYL DDEWI

Ar fore Sul 1 Mawrth, cafwyd oedfa arbrofol yng nghapel Moriah, Brynaman, pan y cyfunwyd yr oedfa deuluol fisol gydag oedfa gymun. Bu'r plant yn eu, gwisgoedd traddodiadol yn cymryd rhan a chafwyd anerchiad diddorol gan Mel Morgans yn olrhain hanes y cymundeb. Roedd y plant wrth eu boddau yn clywed yr hanes ac yn dysgu am darddiad y sacrament.
I gloi'r oedfa fe weinyddwyd y cymun gan Glynog Davies.
Yn y llun mae'r llu o blant a oedd yn bresennol yn yr oedfa. Roedd pawb yn cytuno fod y cyfan wedi bod yn fendithiol ac yn werth chweil.

No comments:

Help / Cymorth