Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.5.09

EGLWYS BETHESDA, TYCROES

Prynhawn Sul olaf mis Mawrth cynhaliwyd cyfarfod dathlu canmlwyddiant corffori’r Eglwys yn 1909. Llywyddwyd gan y Parch. John Talfryn Jones, Rhydaman ac fe gafwyd gair o groeso gan Mrs. Mary Rees, un o ddiaconiaid Bethesda. Y Parch. Glan Roberts, Tycroes oedd yn gyfrifol am y rhannau arweiniol. Cyflwynwyd yr emynau gan Mr. Eifion Watkins, Mrs. Enid Davies, diaconiaid Bethesda, a Mrs. Maud Jones, Trysorydd yr Eglwys ac fe gynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs. Meriel Roberts.
Cafwyd hanes yr achos yn gryno ac yn glir gan Mrs. Eilir Watkins, Ysgrifennydd yr Eglwys ac fe gyflwynwyd cyfarchion ar ran Capel Saron, y fam eglwys, gan y Parch. E. Lyn Rees; Cymanfa Caerfyrddin a Cheredigion gan Mrs. Rosemary Morgan ac Eglwysi’r Cylch gan y Parch. Dyfrig Rees, Tycroes. Y pregethwr gwadd oedd y Parch. Peter M. Thomas, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru.
Wedi’r cyfarfod bendithiol a hanesyddol hwn mi roedd lluniaeth helaeth wedi ei baratoi ym Mharc Busnes Tycroes ar dir Fferm y Llety.

No comments:

Help / Cymorth