Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.5.09

RHODD COR MERCHED LLEISIAU’R CWM I BWYGGOR DEMENTIA GLANAMAN

Cyflwynwyd yn ddiweddar siec i Bwyllgor Dementia Glanaman ar rhan Côr Merched Lleisiau’r Cwm gan Mair Wyn, Ysgrifenyddes y Côr, ar ol i’r Côr gynnal Cyngerdd ym Methania, y Tymbl. Dewiswyd rhoi’r siec i’r Grŵp Dementia am fod angen ehangu eu hadeilad yng Nglanaman.
Gwelir yn y llun Dorothy, y Gyfarwyddwraig, ac hefyd rhai o’r pwyllgor. Yr oeddent yn ddiolchgar dros ben am y rhodd, a gobeithiwn fel cymuned bod y Tŷ Hafan yma yn Heol y Tabernacl, Glanaman yn mynd o nerth i nerth gan fod gwir angen ei gadw yn y cwm.

No comments:

Help / Cymorth