Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.5.09

THOMOND PARK

Yn ystod penwythnos y Pasg eleni, aethom yn deulu back i'r Ynys Werdd, i Limerick i weld gem bwysig rhwng Munster a'r Gweilch. Dyma'r tro cynta i ni fentro i grochan berwedig, brwdfrydig Thomond Park a dyna i chi brofiad! Roedd cefnogwyr Munster wedi hyd yn oed ymaelodi a chlwb cefnogwyr y Gweilch dim and er mwyn sicrhau tocyn i'r gem! — siarad am frwdfrydedd.
Roedd yr awyrgylch yn y stadiwm a'r strydoedd o gwmpas yr un peth a geir yng Nghaerdydd pan fo Cymru yn chwarae, yn erbyn Lloegr. A bod yn onest, ni ellid ei ddisgrifio yn brofiad pleserus gan fod y canu yn orfoleddus, y gweiddi yn fyddarol a'r ysbryd yn y chwaraewyr ar y cae ac ymhlith y cefnogwyr yn yr eisteddle yn danboeth!
Wrth i'r gem fynd yn ei blaen a'r Gweilch heb adael y nyth heb son am hedfan, aeth pethau o ddrwg i waeth ac a bod yn gwbl onest roedd yn rhyddhad i glywed y chwiban olaf. Roedd yn anodd derbyn cydymdeimlad sarcastig y cefnogwyr cartref. Beth bynnag, rhaid derbyn y siom a chofio mai nid cefnogwyr tywydd braf ydym. Credwch fi anghofiwn ni ddim o'r profiad — mae'n dal i atseinio yn y clust a'r co' !
............................................................ Liwsi Kim gyda Warren Gatland
.
Ar y daith, er hynny cwrddasom a un neu ddau wyneb cyfarwydd oedd yn gwneud yr un siwrne i daflu llygad barcud dros y chwaraewyr.
Gobeithio y bu'r siwrne yn fwy llewyrchus iddynt hwy

No comments:

Help / Cymorth