Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.7.09

Ail agoriad swyddogol Aelwyd Amanw

Tro'r Aelwyd bydd hi nesaf i ddathlu'r prosiest ehangu ac adnewyddu a gymerodd le diolch i grantiau a dderbyniwyd o wahanol fannau yn gymharol ddiweddar. Roedd yr achlysur yma ar brynhawn Gwener, 24 Gorffennaf pan croesawyd cynrychiolwyr o'r noddwyr, y gweithlu, cyn aelodau ac arweinwyr a mudiadau lleol a thu hwnt i ymuno yn y dathliad. Cewch mwy o'r hanes yn y rhifyn nesaf o'r Glo Man.
Mae'r Adran nawr wedi cau dros yr haf ond bydd yn dechrau eto ar Medi 9fed ar gyfer plant 7 - 11 oed pan fydd croeso cynnes i aelodau newydd i ymuno a'r cries ffyddlon sydd wedi cael hwyl a sbri yno ers 1'r Adran ail agor fis Tachwedd diwethaf

No comments:

Help / Cymorth