Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.7.09

LOL

Yn ddiweddar ffurfiwyd is bwyllgor gan Fenter Iaith Castell nedd Port Talbot (LOL) i fod yn gyfrifol am ddigwyddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg yn ardal uchaf Dyffryn Aman. Cadeirydd y criw brwd yw Noir Jones, Gwaun Cae Gurwen. Nos Fercher Mehefin 3ydd, cynhaliwyd Cwis Hwyl yng Nghlwb Rygbi Brynaman a'r ddau gwisfeistr gwadd oedd Randall Isaac ac Eifion Price. Cafwyd noson lwyddiannus dros ben, gyda digon o hwyl, a'r lolfa yn llawn o bobl oedd wedi dod i gefnogi'r noson. Aelodau'r dim buddugol oedd Huw ac Ann Bowen (o Glydach), Philip ac Angela Hicks a Keith a Sarah Hopkin (Brynaman). Llongyfarchiadau iddynt.
Edrychwch allan am wybodaeth am ddigwyddiadau arall yn y dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth