Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.7.09

IRONMAN

Mae'r "IRONMAN 70.3 Triathalon" yn achlysur blynyddol a gynhelir yn ardal Llyn Wimbleball ar Exmoor. Mae'r gystadleuaeth hon yn cynnwys nofio 1.2 milltir yn y llyn, yna seiclo 56 milltir ar hyd ffyrdd gwledig a gorffen trwy redeg traws gwlad am 13.1 milltir.
Mae dros fil o athletwyr yn cymryd rhan, amatur a phroffesiynnol, gwrywaidd a benywaidd ac ar Fehefin 14 eleni cymerodd Ian Morgan, mab Les a Meinir Morgan, Heol y Mynydd ran am y trydydd tro. Croesodd y llinell yn y 138 safle mewn amser o 5 awr 36 munud a 22 eiliad — ei amser gorau hyd yn hyn oedd yn profi i'r holl amser ac ymdrech a aeth i mewn i'r paratoadau fod yn werth chweil.
Llongyfarchwn ef yn fawr iawn ar ei lwyddiant, ei ynnu a'i ddyfalbarhad.

No comments:

Help / Cymorth