Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.7.09

LLWYDDIANT YNG NGHAERDYDD

Bu Glesni Euros, Stryd y Parc, Brynaman yn llwyddiannus eleni, unwaith eto, yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd. Mewn cystadleuaeth o safon uchel, llwyddodd i ennill y wobr gyntaf yn y Monolog, Blwyddyn 10 a than 19 oed. Fe enillodd y drydedd wobr hefyd yng nghystadleuaeth yr Ymgom, gyda'i chyd-ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, Catrin Heledd Richards a Mererid Quirke.

No comments:

Help / Cymorth