Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.8.09

YMDDEOLIAD

Dymuniadau gorau i Mr Hywel Nicholas, Pennaeth Ysgol Y Glyn ar ei ymddeoliad yn ddiweddar. Trwfnqyd noson ffarwelio yn Neuadd yr Ysgol pan ymunodd athrawon a chyfeillio i ddymuno'n dda iddo. Cyflwynwyd llun o lowr iddo, gwaith yr arlunydd o Bontardawe Mike Jones. Diolchwn iddo am flynyddoedd o wasanaeth.

No comments:

Help / Cymorth