Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.8.09

PENBLWYDD YN 90 OED

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Frank Gerrard, Cannon Street, Brynaman Isaf ar ddathlu ei benblwyd dyn 90 oed ar Fehefin 17. Colier oedd Frank yn hen waith Y Betws. Yn y Llun gwelir y brodyr Morlais a Cen Puw yn cyflwyno plat arbennig oddo ar ran Cyngor Cymuned Gwaun-Cae-Gurwen.

No comments:

Help / Cymorth