Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.7.09

Dathliad Diwrnod y Lluoedd Arfog

Cafwyd prynhawn llwyddiannus iawn yn y Ganolfan brynhawn Llun, 29 Mehefin mewn Dawns Amser Te i ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog a drefnwyd ar y cyd gan y Ganolfan a Chymunedau'n Gyntaf.
Daeth criw o rhyw harmer cant o bobl ynghyd ac roedd bri mawr a digon o hwyl ar y dawnsio a'r cymdeithasu. Roedd rhai o'r dillad yn mynd a ni nol i gyfnod yr Ail Ryfel Byd a hefyd yr addurniadau oedd o gwmpas y lle.
Hefyd trefnodd y Ganolfan a Chymunedau'n Gyntaf dawns arall yn y Ganolfan ddiwedd Gorffennaf.

No comments:

Help / Cymorth