Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.7.09

MBE

Llongyfarchiadau i Eleri Thomas ar gael ei henwebu i dderbyn yr MBE. Hi yw pennaeth elusen ‘Achub y Plant’ yng Nghymru. Mae Eleri yn ferch i’r ddiweddar Morfudd (Heol y Graig) a Philip Thomas gynt o’r Alltwen, ond yn byw yn y Swisdir ers blynyddoedd lawer ac yno ganwyd Eleri. Ei thad-cu oedd y diweddar David Jones Heol Gron. Dymuniadau gorau iddi.

No comments:

Help / Cymorth