Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.7.09

Merched y Wawr CangenGwaunGors

Mrs Eugena Hopkins Craigcefnparc oedd ein gwraig wadd Ym mis Mehefin. Croesawyd hi yn gynnes atom gan ein Llywydd Mrs Rita Morgan, Aeth a ni ‘nôl i 1797, a glaniad y Ffrancod ger Abergwaun. Cam naturiol oedd sôn am ei thylwyth. a llawer ohonynt yn gapteniad llongau hwylio. Daeth un, y Capten Daniel Nicholas i fyw ar ffarm Ynysmeudw Ganol. Mae ganddi dystiolaeth bendant ei bod yn ddisgynydd i Jemeima Nicholas. Does rhyfedd bod Sir Benfro mor agos at ei chalon! Diolchwyd iddi am noson ddiddoriol iawn.

No comments:

Help / Cymorth