Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.7.09

Ysgol Haf Gweinidogion yr Annibynwyr Cymraeg

Llongyfarchiadau i’r Parchedig Gwyndaf Jones ar dderbyn gwahoddiad i draddodi darlith yn yr Ysgol Haf eleni. Testun ei ddarlith oedd ‘Cysyniad Calfin am Ffydd Achubol’ (Mae 500o flynyddoedd ers geni John Calvin) Cafodd ei frawd Y Parchedig Euros Wyn Jones Llangefni yr un fraint. Digon anghyffredin mae digwyddiad fel hwn yn yr Ysgol Haf mae’n siwr, a dyma’r ail waith iddynt gael yr anrhydedd. Llongyfarchiadau i’r ddau

No comments:

Help / Cymorth