Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.7.09

Ras am Fywyd

Llongyfarchiadau eleni eto i Mrs Christine Ridout (Harries Bakery) am ei chyfraniad at elusen cancr. Roedd yn un o’r merched ymroddgar a gymerodd rhan yn ‘Ras am Fywyd’ 5 cilometr ar hyd llwybr arfordirol y Mileniwm, Llanelli, ddydd Sul Mehefin 14eg. Os gwelsoch fuwch goch fach gota Christine oedd hi! Mae’n awyddus i ddiolch i bawb ai chefnogodd. Chware teg iddi am gasglu £450.82- gwelliant ar y llynedd! Da iawn Christine.

No comments:

Help / Cymorth