Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.7.09

BARBECIW A NOSON GELTAIDD

Mae Deian o siop 'Esgidiau ar Gered' Rhydaman wedi bod wrthi'n trefnu noson Geltaidd a barbeciw yng Nghwesty'r Wernolau, Rhydaman. Bydd yr holl elw yn mynd tuag at Gronfa Paul Pugh.

No comments:

Help / Cymorth