Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.7.09

TRIP YSGOL SUL


Ar Ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf aeth llond bws ohonom i Ddinbych y Pysgod ar drip blynyddol y Capel a'r Ysgol Sul.
Er gwaethaf y tywydd yn Rhydaman wrth adael, sef cawodydd o law, cawsom dywydd llawer gwell na'r rhagolygon. Roedd hi'n ddiwrnod braf yn Ninbych y Pysgod fel roedd croen rhai ohonom yn ei ddangos ar ddiwedd y dydd wedi i ni gael lliw haul.
Dechreuodd rhai drwy fynd am gwpanaid o goffi cyn mentro i'r traeth. Manteisiodd eraill ar gyfle i siopa yn y dref. Wrth gwrs yn syth i'r traeth oedd bwriad y plant. Treuliwyd diwrnod hyfryd yn nofio, adeiladu a tyllu yn y tywod, chwarae gemau o griced a rownderi, neu manteisio ar y cyfle i ddarllen a cyfeillachu ar "ddeck chair" ar y traeth. Hyfryd oedd cael cwmni ein gilydd i rannu sgwrs melys ar y "deck chairs". Hefyd hyfryd oedd clywed cymaint o Gymraeg ar y traeth a strydoedd y dref gyda nifer o Gapeli, gan gynnwys Capel Hendre, Hope, Pontarddulais a Capel y Nant, Clydach, yn gwneud yr union yr un fath a ni a dod i Ddinbych y Pysgod am drip Ysgol Sul . Cyn troi am adref roedd rhaid archebu pysgod a sglodion i wneud y diwrnod yn gyflawn.

Mae nifer yn siarad am drip y flwyddyn nesaf yn barod.

No comments:

Help / Cymorth