Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.7.09

DAWNSIO GWERIN


Enillodd parti dawnsio gwerin Ysgol Gymraeg Rhydaman y gystadleuaeth ddawnsio gwerin dan 12 i ysgolion mawr, yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd eleni eto, am y trydydd tro mewn pedair blynedd! Tipyn o gamp! Llongyfarchiadu i bawb.

No comments:

Help / Cymorth