Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.7.09

Gwasanaeth Merched y Wawr

Ar Nos Wener, 5ed Mehefin 2009 cynhaliwyd Gwasanaeth Blynyddol Cangen Merched y Wawr Rhydaman yng Nghapel Gellimanwydd, Rhydaman.

Y siaradwraig oedd Mrs Annette Hughes, Clydach. Mrs Edwina Leach oedd yn llywyddu a’r organyddes oedd Mrs Olwen Richards.

No comments:

Help / Cymorth