Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.7.09

Urdd Ofydd er Anrhydedd

Llongyfarchiadau i Randal Isaac, Rhydaman ar ei hurddo i’r Urdd Ofydd er Anrhydedd (Y Wisg Werdd) yn Eisteddfod Genedlaethol Meiron a’r Cyffiniau. Rhoddodd yn hael o'i amser i gefnogi diwylliant Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin. Bu'n flaengar gyda dysgu'r iaith i oedolion gan wasanaethu yn y cymoedd ac yn yr Unol Daleithiau. Ymddiddorodd mewn dawnsio gwerin, yn arbennig mewn clocsio. Bu'n galw twmpathau dawns ledled y wlad ac yn gyd-sylfaenydd Clwb a Gwyl Werin Rhydaman.

No comments:

Help / Cymorth