Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.7.09

Pensiynwyr Tycroes

Y Parch. Michael Rees, Ficer Gorslas a Deon Dyffryn Aman oedd y gwestai yn y cyfarfod diwethaf. Cafwyd ganddo ychydig o hanes yr eglwysi yn ei gyn-ofalaeth yn Sir Benfro a Cheredigion. Dangosodd i ni hefyd luniau yn rhoi hanes Eglwys Gatholig y Carcharorion Rhyfel yn Henllan. Mae’n ddiddorol sut y bu i’r Eidalwyr a oedd yn garcharorion rhyfel yng nghefn gwlad Cymru ddefnyddio pob math o wastraff, fel tiniau cig rhad, i wneud cannwyll-brennau ac ati i addurno’r eglwys er mwynt iddynt addoli Duw. Cafwyd prynhawn hynod diddorol.
Mi roedd arfordir De Orllewin Cymru ar ei orau ar ddiwrnod bendigedig o haf i wibdaeth gyntaf yr adran. Teithio drwy Gaerfyrddin i Dalacharn am goffi. Mi roedd yno rhyw lonyddwch hudol a gellid yn hawdd deall sut y bu hi i Dylan Thomas gael ei ysbrydoli i ysgrifennu yn y fath le hyfryd. Mi roedd y môr a thraethau godidog o Ben Tywyn i Amroth ac i Saundersfoot yn wledd i’r llygad ac wrth gwrs mi roedd Dinbych-y-Pysgod ar ei orau yn yr heulwen braf. Diwrnod hyfryd a phawb yn dychwelyd yn canmol y gogoniant sydd i’w cael nepell o adre. Does dim angen mynd dramor – ond i ni gael y tywydd!
Cheltenham fydd y gyrchfan ym mis Gorffennaf ac yna Dyffryn Teifi a’r rheilffordd a Mynwy ac Abaty Tindyrn i gloi’r haf.

No comments:

Help / Cymorth