Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

12.7.09

PRIODASAU


Ar Fai 23 yng Nghapel Newydd y Betws priodwyd Lowri, merch Joy a Chris (gynt o Brynffin) a James Powell. Mae’r ddau wedi ymgartrefi yng Nghaerdydd lle maent yn gweithio fel cyfrifwyr. Bu Lowri yn aelod ffyddlon ac athrawes yn yr Ysgol Sul yng Nghapel Newydd.

Ar Ebrill 4 yng Nghapel Bethania, y Tymbl priodwyd Gareth, mab Wynallt a Delyth Richards o’r Betws a Rebecca, merch John a Jenny Evans o’r Tymbl. Cynhaliwyd y Brecwast Priodas yn Nhafarn yr Hannerffordd ger Nantgaredig a threuliodd y par eu mis mel yn y Cotswolds. Mae Rebecca yn dysgu Gwyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Bryntawe tra bo Gareth yn gweithio i Asiantaeth yr Amgylchedd yng Nghrosshands. Maent wedi ymgartrefi yn y Fforest.

No comments:

Help / Cymorth