Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.7.09

YSGOL GYMRAEG RHYDAMAN- SER Y DYFODOL

Dyma Talfan Allcock a Rhys Minchin yng Nghlwb Rygbi Glyn Ebwy, Gwent. Bu’r ddau yn chwarae gyda thîm dan 12 oed Ysgolion Gorllewin Cymru yn erbyn Ysgolion Dwyrain Cymru. Cafodd Talfan yr anrhydedd o fod yn gapten ar y tîm. Ardderchog fechgyn.

No comments:

Help / Cymorth