Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.7.09

GALA NOFIO'R URDD - YSGOL GYMRAEG RHYDAMAN

Llŷr Morris, Steffan Morris, Alex Laius a Harri Jones o Ysgol Gymraeg Rhydaman oedd pencampwyr yn y ras gyfnewid rydd i fechgyn dan 12oed yng Ngala Nofio Genedlaethol yr Urdd.
Gwych fechgyn!
Daeth Steffan Morris yn gyntaf yng nghystadleuaeth strôc Gefn dros 50m yng Ngala Nofio Genedlaethol yr Urdd. Llongyfarchiadau iddo.

No comments:

Help / Cymorth