Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.7.09

CINIO BLYNYDDOL MERCHED Y WAWRCynhaliwyd cinio blynyddol Cangen y Gwter Fawr ar nos Wener, Mai 8fed. ym Mwyty’r Mynydd Du. Y brawd Alun Wyn Bevan oedd i fod yn wr gwadd ond yn dilyn marwolaeth sydyn ei dad nid oedd modd iddo fod gyda ni a mawr oedd ein diolch i Glynog am ddod i’r adwy. Cafodd pawb oedd yn bresennol noson ddifyr a digon o hwyl wrth iddo rannu ei atgofion o nifer o ddigwyddiadau ac achlysuron yn ei fywyd.
Noson Gymdeithasol oedd yn cloi y tymor ar nos Wener, Mehefin 12, gyda’r Cyfarfod Blynyddol ac arwerthiant a hynny yn Neuadd yr Henoed am 7 o’r gloch fel arfer.

No comments:

Help / Cymorth