Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

10.7.09

SWALEC PLATE


Llongyfarchiadau …i dîm rygbi Rhydaman ar ennill y “Swalec Plate” yn Stadiwm y Mileniwm ar Fai 9.
Yn y llun gwelir Huw Jones, Llywydd presennol y clwb ac a fu’n aelod o dîm llwyddiannus 1958-59 yn dymuno’n dda i Ioan Jones, mab Betsan a Graham Jones, Heol Reis a chwaraeodd ran amlwg trwy gydol y tymor. Chwaraewr / Hyfforddwr presennol y garfan yw Aled Griffiths, Heol Pentwyn, a mawr oedd ei ddylanwad ar lwyddiant y bechgyn.

No comments:

Help / Cymorth