Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

10.7.09

Eisteddfod Flynyddol Garnswllt

Cynhaliwyd yr Eisteddfod ar nos Wener, Mai 8 yn y Neuadd. Diolch i’r beirniaid am eu gwaith: Berian Lewis a Mair Wyn ac i Gloria Lloyd a fu’n cyfeilio.
Dim ond unwaith yn ystod yr 50 mlynedd ddiwethaf y methodd Gloria a chyfeilio, a hynny oherwydd tostrwydd. Diolch hefyd i’r Llywydd, y Cynghorydd Audrey Jones am ei rhodd hael ac i bawb a gyfrannodd.

No comments:

Help / Cymorth