Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

10.7.09

PRIODASAU AUR

Mae eleni yn flwyddyn brysur iawn. Mae nifer yn dathlu eu priodasau aur: Eileen a Ryan a Pat a Glan ar yr un diwrnod. Rhannodd Eileen a Ryan y gacen gyda’r pensiynwyr eraill yn y Neuadd.
Ar Fai 16 dathlodd Janice a Gareth eu Priodas Aur ac unwaith eto rhannwyd y gacen gyda phensiynwyr lleol.
Mae'r Neuadd leol wedi bof yn boblogaidd iawn ar gyfer brecwast priodas a blwyddyn nesaf bydd yn dathlu 50 mlynedd ers ei chodi.

No comments:

Help / Cymorth