Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.7.09

Bachgen o’r Betws yn chwarae dros Gymru

Y mae bachgen ysgol o Ddyffryn Aman wedi chwarae dros dîm dan 16 Cymru mewn cystadleuaeth rygbi rhyngwladol a chwaraewyd yn Ysgol Millfield yng Ngwlad yr Haf yn ddiweddar.
Fe wnaeth Rhodri Williams sy’n 15 mlwydd oedd chwarae 3 gêm dros dîm dan 16 Cymru. Cafwyd gêm gyfartal, 15 yr un, yn erbyn Ffrainc, cyn curo Canada 39-0. Yn y gêm olaf collodd Cymru o drwch blewyn, 6-5, yn erbyn Yr Alban.
Mae rygbi yn amlwg yng ngwaed Rhodri gan fod ei dad Alan Williams wedi chwarae dros Abertawe am nifer o flynyddoedd gan ddisgleirio fel mewnwr.
Pob hwyl i Rhodri i’r dyfodol a gobeithio y bydd yn dilyn yn ôl traed Shane Williams, Gareth Edwards ac eraill o’r ardal sydd wedi chwarae dros dîm llawn Cymru.

No comments:

Help / Cymorth