Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.7.09

LANSIO CANOLFAN Y MYNYDD DUAr fore Gwener, 19 Mehefin, cafwvd lawnsiad Canolfan Gymunedol Brynaman dan ei enw newydd o Ganolfan y Mynydd Du. Croesawyd pawb i'r achlysur gan Mair Thomas,
Is-gadeirydd y Ganolfan yna death Mark James, Prif Weithredwr Sir Gaerfyrddin, i gyhoeddi agoriad swyddogol Canolfan y Mynydd Du. Cafwyd hanes datblygiad y Ganolfan o fod yn Ysgol y Babanod, Brynaman i’r Ganolfan fywiog ac amlochrog y
mae heddiw gan y cyn gadeirydd Alun Howells ac yna gair gan y Gwir Anrhydeddus Peter Hain, Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Daeth y Swyddog Datblygu, Sian Tucker wedyn i rannu ei gweledigaeth hi am y dyfodol a'r ddarpariaeth bellach all y Ganolfan ei gynnig i bobl y cylch.
Da oedd cael cwmni Adam Price, Aelod Seneddol ac hefyd Rhodri Glyn Thomas, Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ynghyd a chynrychiolwyr o'r noddwyr, cynghorau a chyrff lleol. Diolchwyd i bawb a wnaeth gvfraniad mewn arian neu amser i’r prosiest, o'i ddechrau dan ofalaeth Susan Harries hyd heddiw dan y staff presennol, gan Mair cyn gwahodd pawb i fwynhau'r lluniaeth blasus oedd wedi ei ddarparu gan y bwyty ar eu cyfer.
Roedd y lle yn edrych yn lliwgar iawn gyda'r baneri a'r balwns a'r logo newydd gyda'r M fawr am Mynydd ac am Mountain.


Cyrsiau newydd i ddechrau yn y Ganolfan ym mis Medi:
• Cwrs Gradd Rhan Amser
• Helpu'ch plant i ddysgu
• Rhannu sgiliau
• Sgiliau Craidd — Magu Hyder
Hefyd mae grwp Cyfeillion Ganolfan y Mynydd Du wedi ei sefydlu ar gyfer gwirfoddolwyr a Grwp Cerdded ar gyfer y rhai sy'n teimlo'n ffit neu am deimlo'n ffitach! Cysylltwch a Sian neu Nerys am wybodaeth bellach am unrhyw un or rhain.

No comments:

Help / Cymorth