Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.7.09

Llongyfarchiadau

…i Rhys Jones, 3 Derwen Fawr, Llandybie ar gael ei ddewis am y drydedd flwyddyn yn aelod o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Mae Rhys yn fyfyriwr yn ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth.
Eleni bydd y côr yn ymddangos yng Ngwyl Gerddoriaeth Glasurol Conwy ac yn cynnal cyngherddau yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy ac Eglwys San Silyn, Wrecsam. Ym mis Medi byddant hefyd yn canu yng Nghyngerdd y Proms yn Neuadd yr Albert, Llundain.

No comments:

Help / Cymorth