Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.7.09

PENBLWYDD YN 103 OED

Roedd yr oedfa fore Sul Mai 3ydd ychydig bach yn wahanol i’r arfer. Canwyd un gân yn ychwanegol i’r emynau sef ‘Pen-blwydd Hapus’ i’n haelod hynaf -
Mr Dai Collins oedd dathlu ei ben-blwydd yn 103 oed. Roedd pawb yn awyddus i’w gyfarch. Mae’n dda i’w weld ar foreuau Sul. Llongyfarchiadau a phob dymuniad da iddo.

No comments:

Help / Cymorth