Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.7.09

Merched y Wawr Cangen GwaunGors

Pleser i’r Llywydd Mrs Rita Morgan oedd croesawu ‘un ohonom ni’ i siarad yn ein cyfarfod ar Fai 17eg sef – Mrs Mary Jones. Mae wedi bod yn ddyfal dros y blynyddoedd yn cystadlu yn adran ‘Gwaith Llaw Merched y Wawr yn Sioe Llanelwedd, ac wedi cael marciau llawn sawl gwaith. Fel un o bwyllgor celf Rhanbarth Gorllewin Morgannwg mae wedi gwneud gwaith llaw ar gyfer arddangosfeydd mewn Eisteddfodau Cenedlaethol a Sioeau Llanelwedd.
Daeth a amrywiaeth o’i gwaith gyda hi i ddangos i ni o fagiau addurniedig i ddraig tseineaidd! Hefyd enghreifftiau o glytwaith , gwaith canfas, a brodwaith arbennig. Roedd y cyfan wedi ei weithio â phwythau man, iawn, ac roedd ei dewis o ddefnyddiau, a lliwiau mor chwaethus. Diolchwyd iddi am noson ddiddorol iawn. roeddem yn rhyfeddu at ei gwaith cywrain a’i dawn. Dwylo da yn wir.

No comments:

Help / Cymorth