Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.8.09

COR MEIBION LLANDYBIE

Dathlodd y côr ei canmlwyddiant yn 2008 drwy deithio i Niagra yng Nghanada a Philadelphia yn yr Unol Daleithiau. Dros y blynyddoedd y mae'r côr wedi teithio i’r Iseldiroedd, Norwy a Llydaw. Ym mis Hydref y mae penwythnos yng Ngwlad yr Haf wedi ei threfnu.
Yr ydym yn chwilio am aelodau newydd. Ymunwch a ni er mwyn cadw'r traddoddiad yn fyw. Mae'n ffordd wych o ymlacio ac fe gewch groeso cynnes iawn gennym. Yr ydym yn ymarfer yn Neuadd y Pensiynwyr, Llandybie am 7 o'r gloch ar nos Fawrth a nos Iau. Am rhagor o fanylion cysylltwch a'r rhif canlynol 01269 850813 neu just trowch lan!

No comments:

Help / Cymorth