Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.8.09

PRIODASAU ARBENNIG

Llongyfarchiadau i Noa a Nansi Miles wrth iddynt ddathlu eu penblwydd priodas 65 o flynyddoedd yng Nghartre Preswyl Ael-y-Bryn. Mae Nansi yno am ychydig wythnosau.

Hoffai Marcus ac Ivy Hopkins ddiolch i bawb am gardiau, blodau ac anrhegion wrth iddynt ddathlu eu Priodas Aur ar Fehefin 27.

No comments:

Help / Cymorth