Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.8.09

CWIS CHWARAEON

Fel rhan o Wyl Dinefwr eleni cynhaliwyd Cwis Chwaraeon yng Nghlwb Rygbi Llangadog Nos Lun Mehefin 29ain. Roedd 12 tim yn cystadlu, a'r holwr gwadd oedd John Davies, - cyn brop Cymru (a'r Sgarlets, Llanelli a Chastell­nedd, and sydd erbyn hyn yn chwarae gyda Chlwb Rygbi Crymych). Tim o Glwb Rygbi Brynaman oedd yn fuddugol. Yn y Ilun gwelir John Davies, Emyr Hopkin, Philip Hicks, Keith Hopkin a Royston Jones.

No comments:

Help / Cymorth