Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.8.09

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd

Daeth llwyddiant i ran Ysgol Gynradd Llandybie yn ddiweddar pan ddewiswyd pedair cystadleuaeth i gynrychioli Sir Gaerfyrddin yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mae Caerdydd.
Shakira Sigsworth — Adrodd dan 10 oed (Dysgwyr)
Katie Duffin — Unawd dan 12 oed
Katie Duffin a Carys Morgan — Deuawd dan 12 oed
Grwp Cerddoriaeth Creadigol —Afon Taf
Braf yw dathlu bod y ddeuawd gan Katie a Carys yn canu "Yr Hydref” a'r Grwp Cerddoriaeth Creadigol yn canu am "Afon Taf' wedi cyrraedd Ilwyfan Canolfan y Mileniwm ac wedi derbyn y 3edd wobr yn y Genedlaethol.
Llongyfarchiadau gwresog iddynt.

No comments:

Help / Cymorth