Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.10.09

Byd y Theatr

Bu dau o fechgyn ifanc, sydd a chysylltiad a’r Betws yn teithio’r wlad ym mis Medi fel aelodau o Gwmni Theatr Ieuenctid Cymru.
Mae Dyfed Cynan yn fiyr i Mavis a John Williams, Heol Pentwyn ac yn fab i Lowri a Geraint. Enillodd ysgoloriaeth Glan Aethwy i’r actor mwyaf addawol yn 2008-9 a daeth i’r llwyfan yng nghystadleuaeth Richard Burton yn Eisteddfod Caerdydd. Mae wedi cymryd rhannau blaenllaw yn cynghyrchiadau’r Urdd
megis Les Miserables a Ffawd. Mi fydd yn cychwyn ar gwrs actio yn y “Central School of Speech and Drama yn Llundain fis Hydref.
Gweithio tu ’nôl i’r llenni bu Eirian Rhys, sef wyr Jean a’r diweddar Robert Evans, Heol y Betws a mab Guto ac Anita. Mae Eirian yn gyn-ddisgybl Ysgol G y m r a eg Rhydaman, Maes yr Yrfa a Choleg Gorseinon a bu’n aelod ffyddlon iawn yn Ysgol Sul Capel Newydd. Mi fydd yn dilyn cwrs Technegydd Cerdd ym Mhrifysgol Morgannwg Caerdydd fis Hydref.
Roedd Dafydd Llyr Thomas, Heol y Coleg, Rhydaman hefyd yn aelod o’r cwmni. Dymunwn yn dda i’r tri yn eu gyrfa dewisiedig.

No comments:

Help / Cymorth