Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.10.09

Capel Newydd

Ar brynhawn Sul, Gorffennaf 12fed bu rai o blant yr Ysgol Sul, ynghyd â nifer o blant Ysgolion Sul Henaduriaeth Myrddin, ar daith gerdded ar hyd yr arfordir yn Llanelli; ac yna mwynhau stori, cân, hwyl a sbri mewn awyrgylch Cristnogol. Yn ystod yr wythnos flaenorol bu nifer ohonynt yn cymryd ran mewn noson athletau dan dô yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman, o dan nawdd y Cyngor Ysgolion Sul.

No comments:

Help / Cymorth