Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

9.10.09

Eisteddfodol


Braf oedd gweld nifer o fobl lleol, ac a chysylltiadau lleol, yn derbyn anrhydedd yn y Bala. Mae Ieuan Wyn yn wyr i Eiddwen Mainwaring, Heol Reis ac yn fab i Heulwen a Wyn. Graddiodd ym Mangor yn 2008 mewn cerddoriaeth ac ar hyn o bryd yn astudio yn Atrium Prifysgol Morgannwg yng Nghaerdydd ar gyfer M.Sc. mewn Peirianneg a Chynhyrchu Cerddoriaeth. Bu yn agos iawn i’r brig, ar un achlysur, gyda chyfansoddiad ar gyfer Cân i Gymru.
Ac yna llongyfarchiadau i Randal Isaac a John Davies a urddwyd eleni, gweler hwy yn y llun yng nghwmni Eifion Price a gafodd ei urddo yng Nghaerdydd.

No comments:

Help / Cymorth