Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

11.10.09

PARTI GARDD ARBENNIG


Dyma lun Mrs Hetty a Mr Meirion Davies, Heol y Gelynen, Brynaman. Cafodd Meirion ei anafu yn ofnadwy yn rhyfel Korea, lle cafodd lawer o fedalau am ei ddewder.
Yr oedd y ddau wedi cael gwahoddiad i Barti Gardd yn Buckingham Palace lle roedd Tywysog Edward a Dug Caint yn bresenol.Cawsant gyfle i siarad a’r Dug a’r tywysog Edward ac roedd yn achlysur hyfryd a’r ddau wedi mwynhau yn fawr iawn

No comments:

Help / Cymorth