Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.10.09

Cyfarchion Penblwydd

Mae nifer o bobl Brynaman wedi cael penblwyddi “0” fawr ers i rifyn Gorffennaf o’r Glo Mân ymddangos:
Mrs Myra Thomas, Arfryn; Mr Austin Thomas, Llysawelon, Heol y Bryn a Mrs Margaret Jones, Heol Llandeilo a ddathodd eu penblwydd yn 80.
Dathlodd Mrs Nancy Williams, Heol Llandeilo ei phenblwydd yn 90 ac ar Hydref 11 bydd Mr Austin Thomas eto o Heol y Bryn yn dathlu ei 90 hefyd.
Dymunwn bob bendith a iechyd iddynt i gyd at yr “0” fawr nesaf.

No comments:

Help / Cymorth