Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.10.09

LLONGYFARCHIADAU 90 oed

Bu Mrs Liz Jones Heol Cae Gurwen yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed ar Orffennaf 11eg. Cyflwynwyd blật y Gymuned iddi gan Mr Gerald James ac aelodau o Gyngor y Gymuned. Llongyfarchiadau a phen-blwydd hapus iddi.
Ar 18ed o Orffennaf, roedd Mrs Doris Owen Heol Gorsto yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed. Cyflwynwyd blật y Gymuned iddi gan Mr Gerald James, Cadeirydd Cyngor y Gymuned. Llongyfarchiadau a phen-blwydd hapus iddi hithau hefyd.
Dymuniadau gorau am hapusrwydd a iechyd da i’r ddwy.

No comments:

Help / Cymorth