Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.10.09

Pensiynwyr y pentref

Cafwyd nifer o weithgareddau yn ystod tymor yr haf. Yn y cyfarfod misol ym mis Gorffennaf Steve Essery oedd y gfir gwadd. Cafwyd ganddo anerchiad hynod ddiddorol ar ei hoffter diweddara o fordeithio ac yn ei ffordd amryddawn ef ei hun creodd ynom yr awydd i wneud yr un peth.
Ym mis Awst aeth y pensiynwyr ar daith i Henllan ac Aberaeron. Yn Henllan cafwyd paned a chacen yn yr orsaf rheiffordd ac yna mynd i fyny’r dyffryn am tua tair milltir ar y trên stêm. O Henllan i Aberaeron a chael p r y n h awn hyfryd yn y fan honno gyda’r haul yn disgleirio’n braf. Byddwn hefyd wedi bod yn Nhrefynwy ac Abaty Tintern erbyn i’r rhifyn hwn o Glo Mân ymddangos. Diolch unwaith yn rhagor i Ryal a Mary Rees am wneud yr holl drefniadau.

No comments:

Help / Cymorth