Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.10.09

Yn 90 oed

Llongyfarchiadau i Mr Cyril Evans, Heol Penybanc ar ddathlu eu benblwydd yn 90 oed yn ddiweddar. Brodor o Gaerbryn yw Cyril. Fe dreuliodd flynyddoedd lawer yn gweithio yn y Co-op mewn nifer o ganghennau yn yr ardal gan gynnwys Tycroes ac yna yn rheolwr yn Nhirydail. Aeth wedyn yn rheolwr siop Tª John Penri, Abertawe, siop lyfrau o eiddo Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a bu yno hyd ei ymddeoliad 25 mlynedd yn ôl erbyn hyn.
Mae cyfraniad Cyril i gapel Moreia, Tycroes wedi bod yn fawr hefyd. Mae’n ddiacon yno ac fe fu hyd i’w olygon fethu yn gyd-organydd ac yn Drysorydd yr Eglwys. Pob dymuniad da iddo yntau ar gyrraedd yr oedran teg yma.

No comments:

Help / Cymorth