Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.11.09

90 oed

Llongyfarchiadau a phen-blwydd hapus i Mrs Yvonne James Heol Cae Gurwen, ar gyrraedd carreg filltir arbennig ar Hydref 8ed. Cyflwynwyd blật y Gymuned iddi gan Mr Gerald James, Cadeirydd Cyngor y Gymuned, sydd yn fab yng ngyfraith iddi. Mae un o’i hwyrion, Richard,yn y llun hefyd Dymuniadau gorau iddi.

No comments:

Help / Cymorth