Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.11.09

Noddfa a Gerazim

Bore Dydd Sul cyntaf Mis Hydref cynhaliwyd cyrddau Diolchgarwch y Capel. Hyfryd oedd gweld a clywed y plant o dair blwydd oed i ddeuddeg yn cymryd rhan. Y plant oedd yna rwain drwy ddarllen, cyhoeddi’r emyn a gweddio. Wedi cyflwyno yr adnodau death y plant ymlaen gydai anrhegion diolchgarwch. Bendithiodd Ivy y ffrwythau a’r llysiau.
Roedd cymundeb yn yr hwyr yng ngofal y Parchg Lyn Rees, Saron. Ar Nos Lun cawsom y fraint i gael cyrddau Diolchgarwch o dan ofal y parchg Gwyndaf Jones. Diolchwyd i bawb a fuodd yn addurno’r Capel a’r rhai a ddosbarthodd y cynnyrch i hen bobl y pentref.

Y Parchg Vincent Watkins, Pontlliw oedd yn gyfrifol am gyrddau diolchgarwch Capel Gerazim. Diolch i Mr Eifion Squires am ei waith o sicrhau bod y fynwent yn edrych mor dda.

No comments:

Help / Cymorth