Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.11.09

Côr Meibion Dyffryn Aman

Mae’r Côr yn brysur gyda pharatoadau ar gyfer sawl cyngerdd cyn y Nadolig a hoffem ddatgan bod eu Cyngerdd Flynyddol yn cael ei gynnal ar y 27ain o Dachwedd yng Nghapel Bethel Newydd ac i gychwyn am 7.30 o’r gloch. Bydd mwy o fanylder ar y posteri a’r tocynnau maes o law. Estynir croeso cynnes i bawb.

No comments:

Help / Cymorth